Đảm bảo an toàn trong công tác cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không tại Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh

Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) được thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 20/04/2018 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (QLBVN) trên cơ sở tổ chức lại Tổ Thủ tục bay- Thông báo tin tức hàng không Cam Ranh.

Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không là một trong năm (05) dịch vụ quan trọng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhằm đảm bảo cung cấp luồng dữ liệu, thông tin chính xác và cấp thiết cho hoạt động bay, một mắt xích thiết yếu trong dây chuyền bảo đảm hoạt động bay.

Ý thức được điều này, công tác đảm bảo an toàn trong cung cấp dịch vụ ARO/AIS đã được quán triệt tới cán bộ, nhân viên (CBNV) toàn Trung tâm tuân thủ ở mức cao nhất: 100% điện văn kế hoạch bay, điện văn không lưu được phát trên hệ thống AIS và AFTN/AMHS. Các bản tin trước chuyến bay (PIB) được soạn thảo phù hợp với Tài liệu HDKT được phê duyệt, các bản tin NOTAM được cập nhật, xử lý và chuyển đến tổ lái chính xác, kịp thời.

7_11__Phong_ARO_AIS_CRanh

Phòng làm việc Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh

Cùng với sự tăng nhanh số lượng chuyến bay tại sân bay Cam Ranh, nhân viên Trung tâm đã hoàn toàn làm chủ hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động, giúp tăng cường khả năng quản lý dữ liệu tin tức hàng không, loại bỏ sai sót trong quá trình tác nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ cung cấp.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã khai thác hệ thống luân chuyển điện văn không lưu AMHS từ tháng 09/2018. Đây là công cụ hữu hiệu trong việc khai thác, trao đổi điện văn không lưu trong nước và quốc tế. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được triển khai, áp dụng tại Trung tâm, là yếu tố tiền đề của lộ trình chuyển đổi từ dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM).

Từ khi được chuyển giao về Trung tâm TBTTHK theo Đề án phát triển Trung tâm TBTTHK đến năm 2020, định hướng 2030, Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác chuyên môn, trang bị cơ sở vật chất cũng như huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực. Các khóa học “Khai thác hệ thống AIS, AMHS”, “Quản lý an toàn”, “Chuyển đổi cơ bản AIS sang AIM” được tổ chức là những cơ hội quý báu để CBNV Trung tâm nắm bắt thêm kiến thức, sử dụng thành thạo trang thiết bị, nâng cao hiệu quả công việc trên cơ sở đảm bảo an toàn là hàng đầu.

Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề hầu hết nhân viên còn trẻ, CBNV Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh luôn nhiệt huyết, đoàn kết, sẵn sàng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì cung cấp dịch vụ ARO/AIS tại sân liên tục, ổn định, không để xảy ra gián đoạn và bất cứ sai xót nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn bay. CBNV Trung tâm phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Nguồn: vatm.vn