Phát hành NOTAM hiệu chuẩn cho các trang thiết bị dẫn đường hàng không

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không là nhiệm vụ nhằm kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát trên mặt đất và theo dõi, đánh giá chất lượng hệ thống, thiết bị dẫn đường vô tuyến dựa vào vệ tinh để đảm bảo các trang thiết bị đó đáp ứng yêu cầu khai thác.

ICAO quy định các trang thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không phải được bay kiểm tra, hiệu chuẩn trước khi đưa vào khai thác và được kiểm tra, hiệu chuẩn trong suốt quá trình khai thác. Theo đó, Phòng NOTAM Quốc tế sẽ thực hiện phát hành NOTAM thông báo các trang thiết bị dẫn đường và giám sát hàng không sẽ được bay kiểm tra, hiệu chuẩn sau khi nhận được quyết định chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam.

Thông tư 19/2017/TT-BGTVT Quy định về Quản lý và Bảo đảm hoạt động bay có nêu 4 hình thức bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường truyền thống là: Bay khảo sát vị trí; bay kiểm tra, hiệu chuẩn nghiệm thu; bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ; bay kiểm tra, hiệu chuẩn đặc biệt.

Hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát phải bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ và nghiệm thu bao gồm: VOR, NDB, ILS (GP, LLZ, MM, OM), DME, Hệ thống đèn tín hiệu tại sân bay (đèn tiếp cận, đèn chớp, đèn thềm đường CHC, đèn vùng chạm bánh, đèn lề, đèn tim đường CHC, đèn pha xoay, PAPI), GBAS và PSR/SSR.

Thời gian bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống thiết bị dẫn đường là 12 tháng một lần.

18_7__Notam_quoc_te-AIS1

Ví dụ minh họa về NOTAM thông báo bay kiểm tra, hiệu chuẩn cho các hệ thống thiết bị dẫn đường giám sát hàng không

Ngành hàng không thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phát triển không ngừng. Các chuyến bay đi, đến các cảng hàng không quốc tế và nội địa ngày càng tăng trưởng. Điều này đòi hỏi các trang thiết bị dẫn đường hàng không cần phải đầy đủ hơn nữa để đáp ứng điều kiện an toàn, thuận lợi, mang tính hiệu quả kinh tế cho ngành hàng không cũng như sự hài lòng cho hành khách khi lựa chọn loại hình giao thông này.

Nắm bắt được xu thế của thị trường, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chú trọng việc đầu tư, lắp đặt các trang thiết bị dẫn đường mới, hiện đại để phục vụ và nâng cao khả năng đáp ứng kỹ thuật tân tiến của các dòng thế hệ máy bay mới, hiện đại. Chính vì đảm bảo an toàn cho các chuyến bay khi khai thác các trang thiết bị này nên loại hình bay kiểm tra, hiệu chuẩn nghiệm thu luôn được nhân viên Phòng NOTAM Quốc tế lưu ý hơn vì sau khi bay kiểm tra, hiệu chuẩn nghiệm thu, chắc chắn sẽ có thêm trang thiết bị dẫn đường mới được đưa vào khai thác, mở rộng tính an toàn và thuận lợi hơn trong suốt quá trình các chuyến bay hoạt động.

18_7_notam

Nhân viên phòng NOTAM Quốc tế, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Phòng NOTAM Quốc tế cũng phát hành NOTAM thông báo bay kiểm tra, hiệu chuẩn cho các hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát khi có nghi ngờ hệ thống, thiết bị thực hiện sai chức năng, có tai nạn tàu bay hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Đây là loại hình bay hiệu chuẩn đặc biệt.

Trong suốt quá trình thông báo tin tức này, phòng NOTAM Quốc tế phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên viên bay hiệu chuẩn của Công ty TNHH kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) để nhanh chóng cung cấp thông tin về kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn các trang thiết bị sẽ được thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn. Điều này giúp phi công các hãng hàng không và kiểm soát viên không lưu biết tình hình thực tế các trang thiết bị dẫn đường để lựa chọn phương thức bay phù hợp, đảm bảo an toàn cho tất cả các hoạt động bay.

 

Nguồn: vatm.vn