Công ty TNHH chứng nhận DAS Việt Nam cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Thông qua việc đánh giá giám sát lần thứ 2 vào tháng 12/2017, Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) đã được nâng cấp phiên bản và tiếp tục được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Sáng ngày 09/02/2018, Công ty TNHH chứng nhận DAS Việt Nam (Đại diện chính thức và hợp pháp của Tổ chức Chứng nhận D.A.S Vương Quốc Anh) đã cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

ais-iso

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý chất lượng của Trung tâm TBTTHK đã được cấp Giấy chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ tháng 01/2016. Việc tiếp tục nhận được Giấy chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 lần này là kết quả của lộ trình triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008 với các đợt đánh giá chất lượng nội bộ, đánh giá giám sát kèm theo hành động khắc phục sau đánh giá và nâng cấp phiên bản nhằm đáp ứng yêu cầu cải tiến liên tục HTQLCL của Trung tâm.

Trung tâm đã thực hiện nhiều hành động nhằm duy trì và nâng cấp phiên bản áp dụng từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 như: xác định bối cảnh của tổ chức, rà soát lại cấu trúc của hệ thống tài liệu, bổ sung/duy trì các thông tin dạng văn bản (các tài liệu mới) phù hợp với quy mô và mức độ áp dụng, hướng dẫn áp dụng, đánh giá nội bộ, đăng ký đánh giá chứng nhận, thực hiện khắc phục sau đánh giá… Trong thời gian đó, yêu cầu nhanh chóng triển khai, mở rộng phạm vi áp dụng HTQLCL của Trung tâm đối với 04 cơ sở Thủ tục bay - TBTTHK tại các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh (sáp nhập về Trung tâm ngày 01/07/2017) cũng tạo thêm một khối lượng lớn công việc như huấn luyện nhận thức ISO, hướng dẫn áp dụng, bổ sung/xây dựng mới quy trình kiểm soát chất lượng, in ấn và phổ biến các quy trình sẵn có… cho các cơ sở này.

Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng quy trình Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cùng với quyết tâm và nỗ lực thực hiện của toàn thể lãnh đạo, nhân viên Trung tâm, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã được Công ty TNHH chứng nhận DAS Việt Nam chứng nhận sở hữu HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với phạm vi chứng nhận cho các dịch vụ: Thông báo tin tức hàng không, Thủ tục bay và Thiết kế phương thức bay.

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn áp dụng rộng rãi mang tính quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp Trung tâm Thông báo tin tức hàng không kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và uy tín của đơn vị trong dây chuyền cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay. Đây là một trong những bằng chứng thuyết phục về việc thực hiện cam kết của tập thể Lãnh đạo, cán bộ nhân viên toàn Trung tâm để đảm bảo áp dụng và duy trì HTQLCL hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ đến khách hàng trong và ngoài nước, đáp ứng các yêu cầu của ICAO và quy định hiện hành Việt Nam.

Nguồn: vatm.vn