Huấn luyện nâng cao ứng dụng ArcGIS trên phần mềm ESRI cho nhân viên bản đồ hàng không

Phòng Bản đồ- Phương thức bay thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về thiết kế phương thức bay và biên soạn sơ đồ/bản đồ hàng không. Hiện tại, công việc biên soạn sơ đồ/bản đồ hàng không một phần đang được thực hiện trên phần mềm ArcGIS for Desktop của ESRI có tích hợp các công cụ hỗ trợ để biên soạn sơ đồ/bản đồ hàng không. Đây là phần mềm đã được tích hợp Cơ sở dữ liệu hàng không và Cơ sở dữ liệu địa lý với nhiều đặc tính ưu việt trong việc biên soạn và quản lý sơ đồ/bản đồ theo hệ thống đã được phân lập riêng trong phần mềm.

22_12_AIS_2

Ứng dụng ArcGIS trên phầm mềm ESRI

Xác định việc đào tạo, huấn luyện nâng cao về khai thác, sử dụng ứng dụng ArcGIS trên phần mềm ESRI là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa rất to lớn, không chỉ giúp nhân viên khai thác nắm vững lý thuyết mà còn tiếp thu được những kỹ năng nghề nghiệp. Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã phối hợp với Công ty ESRI Việt Nam tổ chức lớp huấn luyện nâng cao sử dụng ứng dụng ArcGIS trên phần mềm ESRI cho nhân viên Bản đồ- phương thức bay. Đây là một đầu mục huấn luyện được xây dựng trong kế hoạch năm 2017 của Trung tâm nhằm góp phần nâng cao đội ngũ nhân viên làm việc trực tiếp có trình độ và làm chủ công nghệ mới.

Trong quá trình đào tạo nhân viên khai thác sẽ tự tích lũy được những thiếu hụt về kiến thức, bổ sung thêm các kỹ năng còn thiếu, làm quen và sử dụng thành thạo các thanh công cụ có sẵn trên phần mềm, từ đó ứng dụng linh hoạt cho các loại sơ đồ/bản đồ hàng không cần thể hiện. Cụ thể như:

Làm việc với bản đồ- mở, tìm thông tin hay di chuyển khắp trên bản đồ, tắt bật các lớp trên bản đồ, truy vấn thuộc tính để hiển thị thông tin địa lý.

In ấn bản đồ.

Khởi tạo và biên tập bộ dữ liệu Cơ sở dữ liệu địa lý, Cơ sở dữ liệu hàng không.

Áp dụng chức năng địa xử lý để tự động hóa công việc và thực hiện các phân tích.

Tổ chức và quản lý Cơ sở dữ liệu địa lý, Cơ sở dữ liệu hàng không và tài liệu sơ đồ/bản đồ.

Xuất bản sơ đồ/bản đồ và dữ liệu dưới dạng các dịch vụ thông qua ArcGIS for Server.

Chia sẻ sơ đồ/bản đồ, lớp dữ liệu, mô hình địa xử lý và Cơ sở dữ liệu địa lý với người dùng khác.

Xây dựng siêu dữ liệu.

Tùy chỉnh cho người dùng kinh nghiệm.

Các công cụ cao cấp cần thiết cho khâu biên tập Cơ sở dữ liệu và bản đồ, có thể áp dụng hoặc tùy biến chúng để thực hiện tự động hóa trong nhiều khâu khác nhau.

22_12_AIS2

Huấn luyện nâng cao ứng dụng ArcGIS trên phần mềm ESRI

Kết quả đạt được sau khóa huấn luyện là toàn bộ nhân viên khai thác đã nắm bắt thành thạo được các yêu cầu đề ra từ các bước khởi tạo thiết kế, biên tập, ký hiệu hóa biểu tượng, thể hiện màu sắc, thể hiện các nhãn đài, điểm… và cuối cùng là tạo trang in trên giấy sơ đồ/bản đồ hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu của Annex 15 ICAO cũng như yêu cầu quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không trong Thông tư 19/2017/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2017.

Nguồn: vatm.vn