Việt Nam tham dự Hội thảo về chuyển đổi AIS – AIM tại My-an-ma

Hội thảo chuyển đổi từ Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) đã diễn ra tại trụ sở Cục Hàng không My-an-ma.

Anh-Myanmar

Đoàn Việt Nam do ông Lê Quốc Khánh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Hội thảo.

Hội thảo do Cục Hàng không My-an-ma chủ trì tổ chức với sự bảo trợ của Công ty Comsoft – Carpe Diem LTD và sự tham gia của 20 thành viên đến từ các quốc gia Cam-pu-chia, My-an-ma, Việt Nam và Xing-ga-po.

Trong hai ngày làm việc, hội thảo tập trung thảo luận vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi sang AIM, vai trò của dữ liệu hàng không điện tử đối với việc triển khai các phương thức dẫn đường mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vùng trời, quản lý luồng không lưu cũng như đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Cục Hàng không My-an-ma cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển dự án AIM, những khó khăn có thể gặp phải cũng như lộ trình cơ bản.

My-an-ma đang triển khai giai đoạn 1 của dự án AIM bao gồm việc thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi sang AIM, xây dựng hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động dựa trên tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu AIXM 5.1, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tạo AIP điện tử và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hàng không tích hợp.

Trong giai đoạn 2 của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016, My-an-ma sẽ khai thác ứng dụng lập và xử lý điện văn kế hoạch bay (FPL), tạo các sản phẩm mới như sơ đồ điện tử (eCHART), NOTAM số (dNOTAM), bản thông báo tin tức hàng không trước chuyến bay có tích hợp các loại tin tức như quản lý luồng, khí tượng và thực hiện chia sẻ dữ liệu với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Hội thảo đã góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi AIS – AIM giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Nguồn: vatm.vn