Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị mở rộng

Ngày 07/01/2016, tại hội trường Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm tổ chức Hội nghị mở rộng Ban chấp hành Công đoàn khóa II, kỳ họp thứ 30. 


hoi-nghi-bch-cd-ais-1

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, các đồng chí tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc (khu vực phía Bắc) và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

Hội nghị đã thông qua nội dung dự thảo kế hoạch hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn trong Quý I năm 2016. Hội nghị cũng đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên Trung tâm trong năm 2015, qua đó ghi nhận các mặt đã đạt được và tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác phối hợp thông tin giữa các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên, kịp thời rút kinh nghiệm cho công tác phối hợp tổ chức các sự kiện đối với tổ chức Công đoàn Trung tâm và Đoàn Thanh niên Trung tâm trong các hoạt động chung có sự tham gia cùng với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo chủ trương, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

hoi-nghi-bch-cd-ais-2

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên TT thông báo tin tức HK năm 2016

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, chủ trì Hội nghị đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn đã được đề nghị các cấp công đoàn xét khen thưởng trong năm 2015, đồng thời công bố các Quyết định khen thưởng công tác công đoàn năm 2015 của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và của Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên Trung tâm, đồng chí Nguyễn Đắc Nam và đồng chí Đinh Thị Vân Ngọc - Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm đã cùng thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên Trung tâm năm 2016.

Nguồn: vatm.vn