Công đoàn Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015.

Ngày 26/11/2015, tại Hội trường Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không tổ chức Hội nghị mở rộng Ban chấp hành công đoàn, tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, bình xét thi đua khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2016.

 

Anh_AIS

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và các đồng chí tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc (khu vực phía Bắc). Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác công đoàn năm 2015. Báo cáo cho thấy: Trong năm qua, các Ban chuyên đề, các tổ công đoàn trực thuộc cùng các công đoàn viên đã nỗ lực phấn đấu thi đua, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị cũng như của Công đoàn cấp trên phát động. Qua mỗi hoạt động, tổ công đoàn kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khắc phục cho những mặt còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhìn chung, các cấp công đoàn cơ sở thuộc Trung tâm về cơ bản thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hoạt động của Công đoàn Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không năm 2015. Hội nghị cùng thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác công đoàn năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban chấp hành, các Ban chuyên đề và các tổ công đoàn trực thuộc để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2015  và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động công đoàn đồng thời trao tặng giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho các cán bộ, công đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động phong trào do Công đoàn Tổng công ty tổ chức trong năm 2015.

Nguồn: vatm.vn