Thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không phát động đợt thi đua từ ngày 15/6/2015 đến ngày 31/7/2015 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII.

 

anh_1_600_x_450

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII

Đợt thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII gồm các nội dung chính: 

  • Tổ chức cung cấp các dịch vụ Thông báo tin tức hàng không với chất lượng tốt nhất, đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối các hoạt động bay.
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng phối hợp của các cơ quan, đơn vị; hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
  • Tăng cường kỷ cương – kỷ luật lao động; nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, trong công tác và tiêu dùng.

anh_2

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII

Kết thúc đợt thi đua, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Trung tâm TBTTHK sẽ tổng kết và đề nghị Tổng công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Ban biên tập