Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 07/5/2015 Đại hội toàn thể Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra tại hội trường tầng 1, nhà A, trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Trước đó, chiều 06/5 Đại hội đã tiến hành phiên trù bị.

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) triệu tập 39 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Đình Công - Ủy viên Ban Thường vụ, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty TCT QLBVN - đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy TCT.

Dai_bieu_tham_du_dai_hoi3

Đại biểu tham dự Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lê Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm – thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo chính trị, đánh giá các nội dung, tổng kết những kết những thành công và những vấn đề chưa làm được, phân tích được nguyên nhân và rút ra được bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Anh2-Dong_chi_Le_Quoc_Khanh

Đồng chí Lê Quốc Khánh báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy TCT QLBVN, đồng chí Nguyễn Đình Công phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của dịch vụ Thông báo tin tức hàng không – dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Trung tâm – đã đạt được so với các dịch vụ khác trong số năm dịch vụ bảo đảm hoạt động bay TCT đảm nhiệm. Trong nhiệm kỳ tới, để xứng đáng với vai trò đi đầu, tạo tiền đề phát triển cho các dịch vụ khác (cung cấp dữ liệu cho hệ thống quản lý không lưu – ATM, quản lý luồng không lưu – ATFM…); đồng chí đề nghị Đảng bộ Trung tâm tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị; đảm bảo cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không trên phạm vi toàn quốc thông qua bổ sung, thay thế trang thiết bị hệ thống AIS tự động. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn trên cơ sở nguyên tắc, dân chủ trong bầu cử để bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Tổng công ty.

Anh3-Mr_Cong_chi_dao_thay_the

Đồng chí Nguyễn Đình Công phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận báo cáo chính trị của Đảng bộ Trung tâm, Báo cáo chính trị và cơ cấu nhân sự ban chấp hành của Đảng bộ Tổng công ty. Đại hội có các tham luận tập trung vào các nhóm nội dung: công tác xây dựng và phát triển đảng; chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Đoàn thanh niên; vai trò lãnh đạo của đảng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 07 đồng chí:

Anh1-BCH_Dang_bo_TT

Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm TBTTHK, nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên gồm 07 đồng chí.

Ngay trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành khóa mới đã bầu đồng chí Lê Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Ban Biên tập