Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, các Chỉ thị và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHHK) sẽ tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 7/5/2015.
Tien-toi-DH-Dang

 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ cấp trên; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ngay từ Quý IV/2014, công tác chuẩn bị Đại hội đã được khẩn trương triển khai. Đảng ủy Trung tâm đã ra quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội và Tiểu ban nhân sự Đại hội đồng thời phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Bên cạnh đó, các đảng viên trong từng chi bộ đều nêu cao tinh thần của người đảng viên, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, chi tiết vào các văn kiện Đại hội; chuẩn bị các ý kiến tham luận tại Đại hội. Mỗi cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm nhiệt tình, hăng hái tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ nhất do Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát động.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. Các đảng viên đang mong chờ một đại hội thành công theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng.

Đại hội trù bị sẽ được diễn ra chiều ngày 6/5/2015 và Đại hội chính thức sẽ được diễn ra từ 08h30 đến 16h00 ngày 7/5/2015 tại Hội trường tầng 1, nhà A, trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Dự kiến hơn 40 đại biểu là đảng viên và khách mời sẽ tham dự Đại hội.

Ban biên tập