Huấn luyện CNS/ATM nâng cao theo dự án JICA về nội dung AIS chuyên sâu cho nhân viên Thông báo tin tức hàng không

Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-QLB ngày 03/04/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tổ chức huấn luyện CNS/ATM nâng cao theo dự án JICA, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức huấn luyện 2 khóa học về AIS chuyên sâu cho nhân viên các phòng chuyên môn trong Trung tâm.

Khóa thứ nhất diễn ra từ ngày 06-09/04/2015 tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay gồm 17 học viên khu vực phía Bắc. Khóa thứ hai được tổ chức tại Công ty QLB miền Nam gồm 8 học viên đang làm việc lại Phòng TBTTHK Tân Sơn Nhất từ ngày 07-10/04/2015.

nh_1_Hun_luyn_CNSATM_nng_cao_theo

Các học viên khu vực phía Bắc thảo luận và phát biểu ý kiến

Trong thời gian học tập, giáo viên và học viên đều thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, bám sát giáo trình đã được phê duyệt, nhiệt tình truyền đạt và nắm bắt kiến thức. Để đánh giá việc tiếp thu nội dung học, học viên làm bài trắc nghiệm với yêu cầu đạt là 70/100%.

nh_2__Hun_luyn_

Khóa huấn luyện được tổ chức tại khu vực phía Nam

Kết thúc quá học, 25 học viên của cả 2 khóa đều đạt kết quả theo yêu cầu. Khóa học đã giúp học viên nắm bắt kiến thức mới và chuyên sâu về AIS cũng như các khái niệm liên quan đến chuyển đổi từ Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) theo lộ trình ICAO đưa ra.

nh_3_K_nim_cc_kh

Bế giảng khóa huấn luyện CNS/ATM nâng cao theo dự án JICA về nội dung AIS chuyên sâu cho nhân viên Thông báo tin tức hàng không

Tin và ảnh: Ngô Thị Thùy Vân - AIS