Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động năm 2015

Ngày 24/3/2015, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Khóa huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2015 cho cán bộ, công nhân lao động tại Hội trường Trung tâm.


image-78d33a77c12bdc778d877b8535f4f4fbe1cf37b4ab983c4103d3ab8c2a8ed4a3-V

Khóa huấn luyện có sự tham gia của Giảng viên Phan Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội và 29 học viên là cán bộ, công nhân lao động dại diện các phòng trong Trung tâm.

Qua một ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, nghiêm túc, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và nắm bắt được các kỹ năng cần thiết về công tác An toàn - Vệ sinh lao động để có thể áp dụng hiệu quả tại đơn vị.

Kết thúc khóa huấn luyện, 29 học viên đã được tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm các kiến thức đã học. Đây là cơ sở để cấp các giấy chứng nhận, chứng chỉ về công tác ATVSLĐ.

Các kiến thức tổng hợp có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động được dựa trên 02 tài liệu: Tài liệu huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động dành cho cán bộ làm công tác An toàn - Vệ sinh lao động và Tài liệu huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động cho người lao động do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn.

Quang Thành - BBT