Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ - Đảng bộ Trung tâm TBTTHK

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, các Chỉ thị và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong khoảng thời gian ngày 03/03 đến ngày 18/3/2015, đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm TBTTHHK đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.

AnhDHChiBo-1_2156_x_1228

Ảnh: Chi bộ Tổng hợp (Đại hội Chi bộ điểm)

Để các Chi bộ có sự chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng thủ tục nguyên tắc, quy định và hướng dẫn của Đảng; ngày 22/01/2015, đồng chí Lê Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy đã chủ trì hội nghị quán triệt công tác tổ chức đại hội cho cấp ủy viên các cấp thuộc Đảng bộ Trung tâm.

Sau hội nghị quán triệt này, các Chi bộ đã hoàn thiện văn kiện đại hội, công tác nhân sự, công tác tổ chức để tiến hành đại hội theo kế hoạch đề ra.

Trong Đại hội các Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết những kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ mình trong nhiệm kỳ 2012 - 2015; xác định mục tiêu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Báo cáo chính trị của Đảng bộ cấp trên gồm Đảng bộ Trung tâm Trung tâm Thông báo tin tức hàng không và Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

AnhDHChiBo-6_2160_x_1092

Đại hội Chi bộ Bản đồ - Phương thức bay

Các đồng chí sau đã được bầu làm Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017:

  • Đ/c Trần Khắc Niêm: Bí thư Chi bộ Tổng hợp
  • Đ/c Lê Thị Phượng: Bí thư Chi bộ AIP
  • Đ/c Lê Thị Thủy: Bí thư Chi bộ Tài chính
  • Đ/c Nguyễn Thị Xim: Bí thư Chi bộ NOTAM Quốc tế
  • Đ/c Trần Văn Tuyến: Bí thư Chi bộ TBTTHK Tân Sơn Nhất
  • Đ/c Nguyễn Tiến Giang: Bí thư Chi bộ Bản đồ - Phương thức bay
  • Đ/c Nguyễn Mạnh Tùng: Bí thư Chi bộ Bảo đảm kỹ thuật

Các Đại hội chi bộ trực thuộc đã được tổ chức thành công tốt đẹp, là tiền đề để tổ chức Đại hội Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2015).

Nguồn: vatm.vn