Hội nghị người lao động cấp Trung tâm năm 2015 thành công tốt đẹp

Vào hồi 08h30 ngày 16/3/2015 tại tại Hội trường tầng 8, nhà B của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2015

Tham dự Hội nghị có 82 đại biểu đại diện cho 116 cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không cùng các vị khách mời là đại diện Văn phòng Đoàn thể, Ban Tổ chức cán bộ - Lao động, Ban Thanh tra nhân dân thuộc Tổng công ty.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã trình bày các nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2015; báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm; Đánh giá về kết quả thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của Tổng công ty, của Trung tâm đối với người lao động và tiếp thu 11 ý kiến tham luận đóng góp tại Hội nghị của CBCNV là đại diện các Phòng, Tổ An toàn.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng – Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động của Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2014 và đề nghị Trung tâm cần tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng tập thể vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 được giao.

Hội nghị cũng đã bầu được 09 đại biểu đại diện cho CBCNV Trung tâm đi dự Hội nghị Người lao động cấp Tổng công ty và bầu Tổ Đối thoại cơ sở gồm 03 đồng chí.

Sau nửa ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Người lao động Trung tâm Thông báo tin tức hàng không năm 2015 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP TRUNG TÂM NĂM 2015

 

Khai mạc Hội nghị đại biểu Người lao động Trung tâm TBTTHK năm 2015

Khai_mac_Hoi_nghi_dai_bieu_Nguoi_lao_dong_Trung_tam_TBTTHK_nam_2015_600_x_450

 

Đồng chí Lê Quốc Khánh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Dong_chi_Le_Quoc_Khanh_bao_cao_tinh_hinh_thuc_hien_nhiem_vu_ke_hoach_nam_2014_va_phuong_huong_nhiem_vu_nam_2015_600_x_450

 

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Lao động của Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Dong_chi_Tran_Manh_Hung_phat_bieu_tai_Hoi_nghi._600_x_450

 

Đại diện Tổ Thư ký Hội nghị trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Hoi_nghi_dai_bieu_Nguoi_lao_dong_Trung_tam_TBTTHK_nam_2015_2_600_x_450

 

 Nguyễn Quang Thành - HCKH - AIS