Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 1/12 năm1994 tại hội nghị thượng đỉnh về AIDS tổ chức tại Paris đã tuyên bố: “Đưa công cuộc phòng chống AIDS lên vị trí ưu tiên, huy động toàn xã hội, các ngành của nhà nước, tư nhân, các hội, kể cả những người nhiễm HIV/AIDS tham gia vào các hoạt động đa ngành, liên Chính Phủ, phi Chính Phủ, các phong trào liên kết nhằm phòng chống đại dịch…, xây dựng một thế giới không có AIDS”. Vì ý nghĩa quan trọng của hội nghị, ngày 1/12 hàng năm đã được chọn là “Ngày thế giới phòng chống AIDS”.

 

HIV

Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống AIDS - 1/12”,  “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” (từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2014) với chủ đề "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS" và triển khai hướng dẫn số 630/CĐN ngày 06/11/2014 của Công đoàn ngành GTVT, Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS & ma túy, mại dâm của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức triển khai tuyên truyền đến cán bộ CNVCLĐ biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS nhưng không kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS, đúng như mục tiêu chung của các chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu trong giai đoạn 2011-2015 là “Hướng tới mục tiêu ba không: không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS”.

Nguồn: Sưu tầm