Giới thiệu chung về Phòng An toàn - Chất lượng

Phòng An toàn – Chất lượng được thành lập ngày 20/9/2016 theo Quyết định số 402/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Tổ An toàn thuộc thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Tổng số cán bộ, nhân viên của phòng (tính đến ngày 30/11/2016) là 04 người do Ông Nguyễn Thành Hưng là Trưởng phòng.

Tuy mới được thành lập, trên cơ sở nguồn nhân lực đã được trải qua quá trình công tác chuyên môn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc từ Tổ An toàn trước đây nên Phòng An toàn - Chất lượng luôn giữ vững là một tập thể đoàn kết, tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thi đua đóng góp vào thành công chung của đơn vị.

 

P_An_toan_Chat_luong

 

Ban Biên tập