Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: 5 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 5 năm, 01/07/2009, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) được thành lập nhằm củng cố, đảm bảo và cải thiện chất lượng cung cấp Dịch vụ Tin tức hàng không (AIS) theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và các quy định hiện hành của Việt Nam

5-nam-xay-dung-Anh-1

CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Viet Nam Aeronautical Information Center - VNAIC) được thành lập theo Quyết định số 1480/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2009 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

Nhân sự ban đầu của Trung tâm thuộc Ban quản lý dự án “Tự động hóa dịch vụ Thông báo tin tức hàng không” (AIS); Ban Không báo thuộc Trung tâm Hiệp đồng - Điều hành bay và Tổ Không báo tại sân - sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Không lưu - Công ty Quản lý bay miền Nam. Sau khi thành lập, Trung tâm cũng được tăng cường, bổ sung lực lượng là cán bộ, chuyên viên từ Ban Không lưu và các lực lượng lao động khác.

Cùng với sự thay đổi về mô hình tổ chức của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam, theo Quyết định số 48/QĐ-HĐTV ngày 22/09/2010, Trung tâm trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc, là chi nhánh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ngày 28/12/2010, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV và quy chế này cũng đã được phê duyệt lại theo Quyết định số 199/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2014 để phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay.

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Trong 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã có những nỗ lực vươn lên không ngừng trên tất cả các lĩnh vực và được ghi nhận bằng nhiều hình thức, danh hiệu khen thưởng các cấp.

Công tác Đảng

Trong công tác Đảng, chỉ từ một Chi bộ, tổ chức Đảng của Trung tâm đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ bộ phận và hiện nay là Đảng bộ cơ sở với 07 chi bộ và 37 đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện công tác chuyên môn, tư tưởng chính trị, xây dựng Đảng, tổ chức - cán bộ và công tác quần chúng.

Chính quyền

Từ một đơn vị tương đương với Ban chức năng của Tổng công ty, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, đến nay Trung tâm đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc, 03 phòng tham mưu giúp việc, 05 phòng chuyên môn và 01 Tổ An toàn (SMS).

Ngoài việc ổn định về cơ cấu tổ chức, Trung tâm cũng luôn đảm bảo cung cấp các tin tức và sản phẩm: Tập thông báo tin tức hàng không (AIP), Tập tu chỉnh AIP (AMDT), Tập bổ sung AIP (SUP), Thông tri hàng không (AIC), Điện văn thông báo hàng không (NOTAM), Bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB), Bản danh mục NOTAM còn hiệu lực (Checklist of valid NOTAM), Bản tóm tắt nội dung NOTAM còn hiệu lực (List of valid NOTAM), các sơ đồ và các bản đồ hàng không liên quan đến hoạt động bay.

5-nam-xay-dung-Anh-2

Một số sản phẩm Thông báo tin tức hàng không

Việc đưa vào khai thác Hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động từ đầu năm 2013 cũng góp phần rút ngắn thời gian biên soạn và phát hành tin tức để phục vụ các yêu cầu của hoạt động bay. Các sản phẩm có chất lượng tốt hơn với hình thức được đổi mới và phương thức cung cấp đa dạng, linh hoạt hơn đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Công đoàn

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều hoạt động đoàn thể khác cũng được đẩy mạnh. Công đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong Trung tâm; vận động người lao động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; xã hội từ thiện. Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng luôn được Công đoàn chú trọng nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

Đoàn Thanh niên

Cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm cũng đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong các hoạt động Đoàn nói riêng và trong hoạt động của đơn vị nói chung. Những chuyến Về nguồn để tìm hiểu lịch sử của dân tộc; những chương trình chăm sóc con cán bộ, công nhân viên vào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, Đêm rằm Trung thu hay những hoạt động nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; chia sẻ kiến thức chuyên môn đã và đang giúp thanh niên thể hiện và hoàn thiện bản thân; trân trọng quá khứ; sống đẹp ở hiện tại và nhìn về tương lai với những khát vọng lớn lao hơn.

5-nam-xay-dung-Anh-3

Thế hệ trẻ của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

XU THẾ PHÁT TRIỂN

Trung tâm đang dần hòa cùng xu thế phát triển chung của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và thế giới trong việc từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ Tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) với những nội dung quan trọng, cần thời gian thực hiện lâu dài với sự đầu tư tập trung nguồn lực lớn như: Hoàn thiện tái cơ cấu các cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không; thiết lập Hệ thống Quản lý chất lượng; đầu tư và cập nhật Cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử của tất cả các sân bay trên lãnh thổ Việt Nam; nâng cấp Hệ thống AIS để có thể kết nối và trao đổi dữ liệu hàng không toàn cầu; đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực AIM chất lượng cao; cung cấp các sản phẩm mới như AIP điện tử, NOTAM số, dữ liệu vẽ bản đồ sân bay.

5 năm xây dựng và phát triển là một chặng đường chưa dài so với lịch sử hơn 20 năm của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và so với lịch sử của ngành Hàng không nhưng đối với cán bộ, công nhân viên Trung tâm thì đây là quãng thời gian ghi dấu những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay với mục tiêu: “VNAIC - Tin tức hàng không cho những chuyến bay An toàn – Điều hòa – Hiệu quả”.

Nguồn: vatm.vn