Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam - được chọn vào ngày 28/6 hàng năm - nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng các gia đình để góp phần từng bước ổn định, củng cố, xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, tạo điều kiện mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ngày Gia đình Việt Nam xuất phát từ truyền thống đạo lý của dân tộc từ mấy ngàn năm văn hiến cho đến nay. Từ các vị anh hùng, các danh nhân, các bậc kỳ tài đến các nhà cách mạng lỗi lạc đều xuất phát từ những gia đình có tính chất đặc biệt, tiềm ẩn trong những gia đình đó là sự giáo dục, chăm sóc tảo tần, nuôi dưỡng con ăn học thành tài để ra giúp dân giúp nước của những bậc sinh thành. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hoá dân tộc; là nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được hình thành trong quá trình lịch sử; là lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách.

25__ngay_GD_VN_28-6

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và nhân “Tháng hành động vì trẻ em” (từ ngày 01/6/2014 đến hết ngày 30/6/2014) với chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”, Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã triển khai hướng dẫn số 201/CĐ-TCT ngày 28/5/2014 tới các tổ chức công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, công nhân viên về lối sống, cách ứng xử trong Gia đình Việt Nam theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức nuôi dưỡng giáo dục con, chăm sóc gia đình, tổ chức gặp mặt, biểu dương các gia đình cán bộ, công nhân viên tiêu biểu “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và trong lao động sản xuất”, kịp thời ngăn chặn và không để xảy ra các hành vi bạo lực gia đình, hành vi xâm hại trẻ em.

Nguồn: Sưu tầm