20.03.2014: Bắt đầu thi công, sửa chữa đường lăn E6 tại Cảng HKQT Đà Nẵng

Để đáp ứng các yêu cầu khai thác và sử dụng đường lăn E6 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, công tác thi công sửa chữa đường lăn này được bắt đầu từ 00h01’ ngày 20/03/2014 (giờ địa phương).

Việc thi công đường lăn E6 được chia thành 02 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ 20/03/2013 và dự kiến hoàn thành vào 23h59’ ngày 20/7/2014 (giờ địa phương).
  • Giai đoạn 2: Từ 00h01 ngày 21/7/2014 và dự kiến hoàn thành vào 23h59’ ngày 20/11/2014 (giờ địa phương).

Liên quan đến việc thi công, sửa chữa giai đoạn 1, Tập bổ sung AIP A03/2014 (AIP SUP A03/14) đã được phát hành.

SUP_Thuong

Nội dung cơ bản của AIP SUP này thông báo các khu vực tạm dừng khai thác và các phương án vận hành, khai thác tàu bay (phương thức lăn ra cất cánh, phương thức lăn vào hạ cánh, phương án khai thác các vị trí đỗ tàu bay và phương án vận hành tàu bay trên sân đỗ) trong thời gian thi công giai đoạn 1.

Ban biên tập