Lãnh đạo Trung tâm

 

 

 

 


 

Mr_Kien_4x6

Giám đốc

NGUYỄN MẠNH KIÊN


   

nguyen-dac-nam-pgd1072x1358_clipped_rev_2_536_x_679

 

 

                          

thuy-van-pgd1072x1358_clipped_rev_2_536_x_679

 

                                Pham_Viet_Thai

 

Phó Giám đốc

NGUYỄN ĐẮC NAM

 

Phó Giám đốc

NGÔ THỊ THÙY VÂN

                                        Phó Giám đốc

                                       PHẠM VIỆT THÁI