Phổ biến Quy chế Tiền lương - Tiền thưởng mới của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Sáng ngày 7/02/2014, tại Hội trường tầng 5 - tòa nhà B, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) đã phối hợp với Công đoàn Trung tâm tiến hành phổ biến Quy chế Tiền lương - Tiền thưởng (QCTL) của Trung tâm tới toàn thể người lao động - khu vực phía Bắc.

AIS-Pho-bien-quy-che-luong

CBCNV nghe phổ biến quy chế tiền lương- tiền thưởng

Trong buổi phổ biến, người lao động đã được nghe tóm tắt một số điểm khác biệt của quy chế mới so với quy chế cũ và được giải đáp thắc mắc thông qua các ví dụ minh họa thực tế. 

Để toàn thể người lao động trong Trung tâm hiểu rõ về QCTL mới sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2014 tại Trung tâm, đại diện Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo Phòng TCCB-LĐ đã phối hợp với lãnh đạo Phòng TBTTHK Tân Sơn Nhất tiếp tục phổ biến QCTL tại khu vực phía Nam vào ngày 11/02/2014.

Việc tổ chức phổ biến QCTL mới của Trung tâm là một hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và Công đoàn đối với người lao động trong Trung tâm. Hoạt động này cũng tạo cầu nối trao đổi thông tin, giúp người sử dụng lao động nắm bắt kịp thời tư tưởng người lao động tại đơn vị. Thông qua các buổi phổ biến, người lao động hiểu rõ thêm về nguyên tắc trả lương - trả thưởng, cách thức phân bổ quỹ lương - quỹ thưởng, các tiêu chí cụ thể và phương pháp xếp hệ số chức danh, hệ số hiệu quả; từ đó có định hướng và nỗ lực phát huy tài năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Trung tâm.

Nguồn: vatm.vn