Ban biên tập Website VNAIC.VN – Kỷ niệm một năm thành lập

Ngày 02/01/2014 - Ban biên tập Website của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (VNAIC.VN) kỷ niệm 01 năm ngày thành lập.

Cách đây hơn 1 năm, Website chuyên ngành Thông báo tin tức hàng không (AIS) chính thức hoạt động theo Quy chế quản lý Website của Trung tâm.

Để vận hành khai thác, đến ngày 02/01/2013, Ban biên tập Website được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-TTHK của Giám đốc Trung tâm gồm 09 thành viên.

Trong khoảng thời gian không dài, Ban biên tập đã hoàn thiện cấu trúc Website, vận hành Website liên tục và hiệu quả.

Ban biên tập cũng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh của một Trung tâm trẻ nhưng có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thông qua việc viết hoặc biên tập tin/bài giới thiệu về hoạt động của Trung tâm, về các sản phẩm và dịch vụ do Trung tâm chịu trách nhiệm cung cấp. Bên cạnh đó, việc liên tục cập nhật sản phẩm AIS lên Website cũng được người sử dụng trong và ngoài nước đánh giá cao về tính kịp thời và sự thuận tiện.

Ngay sau khi kiện toàn Ban biên tập vào ngày 7/01/2014, một loạt văn bản liên quan như quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập, quy trình xử lý tin/bài, quy định phân quyền truy cập, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm….cũng đã được Ban biên tập rà soát, bổ sung.

1-nam-bbt

Ban biên tập Website VNAIC.VN sau khi kiện toàn

Trong thời gian tới, Ban biên tập đã lập kế hoạch thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm như:

  1. Sửa đổi và điều chỉnh cấu trúc, nội dung thông tin của Website Trung tâm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới;
  2. Nâng cấp đường truyền để cải thiện tốc độ truy cập;
  3. Nghiên cứu, thử nghiệm để đăng tải các sản phẩm AIS mới, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;
  4. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài Trung tâm;
  5. Nâng cao nghiệp vụ viết và biên tập tin/bài cho các thành viên Ban biên tập;
  6. Tiếp tục viết và biên tập tin/bài về các sự kiện của Trung tâm, các sản phẩm mới, các nội dung chuyển đổi từ Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) và hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên).

Dù còn nhiều khó khăn, nhất là khi các thành viên Ban biên tập làm việc kiêm nhiệm nhưng với sức trẻ, lòng nhiệt tình và sự sáng tạo; Ban biên tập Website quyết tâm và nỗ lực không ngừng để đưa địa chỉ Website vnaic.vn đến gần và nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiều hơn nữa của người sử dụng.

Ban biên tập