Lễ phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2014

Sáng ngày 19/02/2014, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2014 tại trụ sở Trung tâm.

Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng, các đảng viên và các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Trong năm 2013, hoạt động của Tổng công ty cũng như Trung tâm diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự chỉ đạo và điều hành của Ban Giám đốc, sự nỗ lực của các phòng và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Do đó, trong phần đầu buổi lễ, Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo Trung tâm đã trao bằng khen, giấy khen các cấp cho các chi bộ, đảng viên, tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất trong năm.

AIS-Giao-uoc-thi-dua

Bí thư Đảng ủy trao Bằng khen, Giấy khen cho các Chi bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc

Ngay sau phần biểu dương thành tích của cá nhân, tập thể trong năm 2013, đồng chí Lê Quốc Khánh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm – đã phát động đợt thi đua ngắn hạn chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Trung tâm và thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Kết thúc lễ phát động, đại diện lãnh đạo các phòng trong Trung tâm lần lượt ký vào bản giao ước thi đua Trung tâm năm 2014 với 08 nội dung như sau:

  1. Đảm bảo cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không an toàn, điều hòa, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn ICAO và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  2. Thực hiện tốt các nội dung trong lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM).
  3. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014. Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án của Trung tâm.
  4. Tích cực cập nhật phần mềm, cơ sở dữ liệu cho hệ thống AIS tự động. Tập trung khai thác hiệu quả hệ thống.
  5. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng trong Trung tâm. Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng của Trung tâm.
  6. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của các phòng, tổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
  7. Quyết liệt thực hiện kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên TBTTHK quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
  8. Thực hiện phòng chống tham nhũng, tiết kiệm trong sản xuất, trong công tác và tiêu dùng. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thể hiện rõ ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong năm 2014 đồng thời khích lệ cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm cũng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn: vatm.vn