Phát hành Tu chỉnh AIP số 3 năm 2013

Sau khi được Cục hàng không Việt Nam phê duyệt ngày 21/11/2013, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã phát hành Tập Tu chỉnh AIP số 3 năm 2013.

AIP_VN

Tập Tu chỉnh AIP này gồm các tin tức liên quan đến:

  • Sửa đổi phân cách ngang tối thiểu bằng ra đa;
  • Sửa đổi khu vực trách nhiệm của TMA Đà Nẵng;
  • Thêm mức cao và tọa độ INS vị trí đỗ tàu bay của CHK QT Phú Bài và Phú Quốc;
  • Sửa đổi thời gian hiệu lực của loại tin tức khí tượng tại các sân bay quốc tế;
  • Đưa vào khai thác trở lại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài;
  • Bổ sung các vị trí đỗ tàu bay tại CHKQT Đà Nẵng;
  • Đưa vào khai thác trở lại đường CHC 07L/25R và đặt lại tên các đường lăn tại CHQT Tân Sơn Nhất.

Tập Tu chỉnh AIP số 3 năm 2013 sẽ có hiệu lực từ 0001 giờ quốc tế ngày 30/11/2013.

Ban Biên tập