Trung tâm Thông báo tin tức hàng không thực hiện việc di chuyển trụ sở làm việc

Chấp hành chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Phương án tổ chức quản lý, khai thác tòa nhà khu vực Long Biên, trong 3 ngày 02,03,04/8/2013, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) đã tiến hành di chuyển toàn bộ trụ sở làm việc lên khu vực tầng 4, tầng 5 của tòa nhà cơ sở làm việc các đơn vị khu vực Sân bay Gia Lâm.

Di_chuyen_tru_so_lam_viec

Văn phòng làm việc mới

Quá trình thực hiện di chuyển rơi vào 02 ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết xấu và mưa nhiều do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, tuy nhiên toàn bộ CB-CNV đã tự nguyện làm thêm giờ, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát kế hoạch di chuyển, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban lãnh đạo Trung tâm đã đề ra.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch di chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm TBTTHK đảm bảo đúng thời gian, tiến độ thể hiện sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể CB,CNV. Hiện tại toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng của Trung tâm đã được chuyển và lắp đặt an toàn tại trụ sở làm việc mới đảm bảo phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Nguồn: vatm.vn