Phát hành Tu chỉnh AIP số 2 năm 2013

Sau khi được Cục hàng không Việt Nam phê duyệt ngày 17/7/2013, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã phát hành Tập Tu chỉnh AIP số 2 năm 2013.

AIP_VN

Tập Tu chỉnh AIP này gồm các tin tức liên quan đến:
  • Sửa đổi loại và tần số của thiết bị quan trắc tự động;
  • Sửa đổi vị trí của ra đa giám sát sơ cấp/thứ cấp tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tầm phủ của hệ thống ra đa giám sát;
  • Sửa đổi thông số các đường hàng không (M753, M755, R334, W8, W16, W17), thêm mới các đường hàng không quốc nội (W24, W25);
  • Sửa đổi thời gian hiệu lực của loại tin tức khí tượng tại các sân bay quốc tế;
  • Đưa vào khai thác trở lại đường CHC 35L/17R tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng;
  • Đưa thông tin về Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc vào AIP Việt Nam.

Tập Tu chỉnh AIP số 2 năm 2013 sẽ có hiệu lực từ 0001 giờ quốc tế ngày 30/7/2013.

Ban biên tập