Ban biên tập Website

Ban biên tập website của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không được thành lập ngày 02/1/2013 theo Quyết định số 05/QĐ-TTHK của Giám đốc Trung tâm gồm 09 thành viên.

Ngày 13/01/2016, Ban biên tập đã được kiện toàn lại theo Quyết định số 17/QĐ-TTHK gồm các thành viên.

Đến ngày 26/10/2022, Ban biên tập tiếp tục được kiện toàn theo Quyết định số 1132/QĐ-TTHK gồm các thành viên sau:

  • - Bà Ngô Thị Thùy Vân - Trưởng ban
  • - Bà Tô Thu Trang - Phó Trưởng ban
  • - Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên
  • - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên
  • - Ông Nguyễn Quang Thành - Thành viên
  • - Ông Mai Văn Đạt - Thành viên
  • - Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
  • - Bà Hoàng Thị Hải Yến - Thành viên

nh_thnh_vin_BBT

Các thành viên Ban biên tập Website vnaic.vn

Nhiệm vụ của Ban biên tập Website là: Đề xuất cấu trúc và nội dung thông tin của Website Trung tâm, xây dựng kế hoạch công tác của Ban biên tập; trực tiếp viết tin/bài, tài liệu và tiếp nhận, xử lý, biên tập tin, bài, ảnh, tài liệu do các cơ quan, đơn vị và các cá nhân gửi đến; đăng tải các bài, tài liệu và sản phẩm lên Website Trung tâm; quản lý, lưu trữ các tin tức, sản phẩm đã được đăng tải. Ngoài ra, Ban biên tập còn có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm phát động các phong trào thi đua viết tin, bài giới thiệu về hoạt động của Trung tâm; tổ chức mạng lưới cộng tác viên và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cấu trúc và nội dung thông tin của Website Trung tâm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể.

Với sức trẻ, lòng nhiệt tình và sự sáng tạo, Ban biên tập website luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không; tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm và Tổng công ty đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước đồng thời cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không.

Ban biên tập