Ban biên tập Website

Ban biên tập website của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không được thành lập ngày 02/1/2013 theo Quyết định số 05/QĐ-TTHK của Giám đốc Trung tâm gồm 09 thành viên.

Ngày 13/01/2016, Ban biên tập đã được kiện toàn lại theo Quyết định số 17/QĐ-TTHK gồm các thành viên:
  • Bà Ngô Thị Thùy Vân - Trưởng ban biên tập
  • Bà Lê Thị Phượng - Phó Trưởng ban biên tập
  • Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thư ký
  • Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên
  • Ông Nguyễn Quang Thành – Thành viên
  • Ông Mai Văn Đạt – Thành viên
  • Bà Trần Thị Hạnh – Thành viên
  • Bà Hoàng Thị Hải Yến – Thành viên

Anh_BBT_600_x_400

Các thành viên Ban biên tập Website vnaic.vn

Nhiệm vụ của Ban biên tập website là xây dựng kế hoạch công tác của Ban biên tập; trực tiếp viết tin/bài giới thiệu về hoạt động của Trung tâm, về các sản phẩm, dịch vụ do Trung tâm chịu trách nhiệm cung cấp; tiếp nhận và biên tập tất cả các tin, bài của cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm trước khi trình phê duyệt để đăng tải; đăng tải các tin/bài, tài liệu và sản phẩm lên website; quản lý, lưu trữ các tin tức, sản phẩm đã được đăng tải. Ngoài ra, Ban biên tập còn có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm phát động các phong trào thi đua viết tin, bài giới thiệu về hoạt động của Trung tâm; tổ chức mạng lưới cộng tác viên và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cấu trúc và nội dung thông tin của website Trung tâm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể.

Với sức trẻ, lòng nhiệt tình và sự sáng tạo; Ban biên tập website luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không; tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm và Tổng công ty đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước đồng thời cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không.

Ban biên tập