Đóng cửa một phần khu vực quay đầu phía Tây của đường lăn S1 tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Để đảm bảo vận hành tàu bay an toàn trong thời gian thi công xây dựng sân đỗ tàu bay Nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 3) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam đã phê duyệt phương án vận hành tàu bay do Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị.

Theo đề nghị này, một phần khu vực quay đầu phía Tây của đường lăn S1 sẽ được đóng cửa để phục vụ thi công. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, việc thi công chỉ được thực hiện khi mật độ hoạt động bay thấp vào ban đêm và khu vực thi công phải được lắp đặt hàng rào, biển báo cấm, đèn báo.

Các phương thức lăn trong quá trình thi công như phương thức lăn ra cất cánh, phương thức lăn vào hạ cánh đã được nêu chi tiết trong Tập bổ sung AIP A03/13 (AIP SUP A03/13) do Trung tâm Thông báo tin tức hàng không phát hành theo nội dung được phê duyệt.

 

SUP_Thuong