Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức phổ biến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013

Chiều ngày 18/3/2013, được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung tâm Thông báo tin tức hàng không và sự quan tâm giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công đoàn cơ sở Trung tâm đã tiến hành tổ chức phổ biến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc Trung tâm. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Trung tâm thông báo tin tức hàng không năm 2013.

Tham dự buổi học tập có 20 đồng chí, thành phần bao gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm; ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn; ủy viên Ban Tài chính Công đoàn; ủy viên Ban Nữ công; Tổ trưởng Tổ Nữ công; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm. Đặc biệt với sự có mặt tham gia học tập nghiệp vụ công tác Công đoàn của đồng chí Bùi Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm, tổ trưởng Tổ công đoàn Thông báo tin tức hàng không Tân Sơn Nhất đến từ Tp. Hồ Chí Minh. Giảng viên trực tiếp phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Công đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Điềm - Ủy viên Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - cùng sự tham gia phối hợp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm.

Trong phát biểu mở đầu, đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn tại Trung tâm; đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí làm công tác Công đoàn qua đợt tham dự tập huấn cũng cần phải chịu khó nghiên cứu các tài liệu, văn bản hướng dẫn về Công đoàn để làm tốt hơn nữa vai trò của cán bộ Công đoàn là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Trong buổi học tập, các đồng chí cán bộ công đoàn thuộc Trung tâm đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Điềm giới thiệu khái quát về mô hình tổ chức Công đoàn các cấp, từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các cấp công đoàn cơ sở; quá trình hình thành, phát triển và mô hình cơ cấu tổ chức của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Đi sâu hơn vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ công tác Công đoàn, đồng chí đã hướng dẫn cho các cán bộ công đoàn các kỹ năng cùng cách thức thực hiện các nhiệm vụ, công việc của tổ chức Công đoàn (như cách thức tổ chức buổi sinh hoạt công đoàn, các bước phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Người lao động, tiếp nhận và xử lý và triển khai các văn bản của Công đoàn các cấp, hướng dẫn thực hiện đúng chế độ báo cáo và phổ biến các mẫu văn bản đã được quy định v.v…); đặc biệt đối với các đồng chí tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm là cấp Công đoàn tiếp xúc trực tiếp nhất với người lao động, trong quá trình hoạt động, các đồng chí tổ trưởng phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên cũng như người lao động sinh hoạt trong Tổ, qua đó chủ động động viên tinh thần và đề xuất lên Công đoàn cấp trên hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn.

Cũng trong buổi học tập, trong không khí dân chủ, giao lưu cởi mở, đ/c Nguyễn Đình Điềm và đ/c Nguyễn Đắc Nam đã đồng phối hợp tiếp nhận các ý kiến và giải đáp thắc mắc mà các đồng chí cán bộ công đoàn còn băn khoăn trong quá trình công tác. Kết thúc buổi học tập, đồng chí Nguyễn Đắc Nam đã thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể công đoàn viên, người lao động của Trung tâm bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty cũng như sự tận tình truyền đạt, hướng dẫn đầy tâm huyết của đồng chí Nguyễn Đình Điềm.

Việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Công đoàn thực sự là một chương trình hoạt động thiết thực thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa các cấp công đoàn cũng như sự quan tâm lãnh đạo của tổ chức Công đoàn cấp trên đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc, đây cũng là cơ sở để bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức và là nguồn động viên kịp thời đối với các đồng chí cán bộ công đoàn kiêm nhiệm tại cấp cơ sở.

Tap_huan_nghiep_vu_cong_doan_2013
Nguồn: congdoan.vatm.vn