Tìm kiếm - Cứu nạn (SAR)

 

Dịch vụ Tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam đảm nhiệm, phối hợp với các bộ, ngành chức năng liên quan của Việt Nam, nơi có trách nhiệm đảm bảo sẵn sàng các phương tiện cứu nạn cần thiết.

Địa chỉ của cơ quan Tìm kiếm – Cứu nạn Hàng không Việt Nam như sau:

1. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm - Cứu nạn Hàng không Việt Nam
Phòng quản lý hoạt động bay
119 Phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 38 720 199, (84-4) 38 271 513 máy lẻ: 4252
Fax: (84-4) 38 732 762
AFS: VVVVYCYX, VVVVYAAN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

2. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm – Cứu nạn và các Trung tâm hiệp đồng Tìm kiếm - Cứu nạn khu vực

 

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm - Cứu nạn

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Tel: (84-4) 38 727 797, (84-4) 38 271 513 máy lẻ: 4344
Fax: (84-4) 38 729 404
AFS: VVVVYQYC

Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm - Cứu nạn
Công ty Quản lý bay miền Bắc

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thành phố Hà Nội
Tel: (84-4) 38 865 541; (84-4) 38 860 961 máy lẻ: 3014
Fax: (84-4) 38 865 541
AFS: VVNBYQYC

Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm - Cứu nạn
Công ty Quản lý bay miền Trung

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84-511) 3 811 666; (84-511) 3 813 814 máy lẻ: 232
Fax: (84-511) 3 811 666
AFS: VVDNYQYC

Trung tâm Hiệp đồng Tìm kiếm - Cứu nạn
Công ty Quản lý bay miền Nam

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 38 446 495; (84-8) 38 440 539 máy lẻ: 6332
Fax: (84-8) 38 446 495
AFS: VVTSYQYC

Dịch vụ Tìm kiếm và Cứu nạn được cung cấp phù hợp với các quy định nêu trong tài liệu sau đây của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế:

  • Phụ ước 12 - Tìm kiếm và cứu nạn;
  • Phụ ước 13 - Điều tra sự cố, tai nạn tàu bay;
  • Tài liệu 7030 - Các phương thức bổ sung khu vực quy định áp dụng cho khu vực trên biển về dịch vụ báo động và dịch vụ tìm kiếm và cứu nạn;
  • Tài liệu 9731 - Tài liệu hướng dẫn về tìm kiếm cứu nạn Hàng không quốc tế và thuyền bè trên biển.