Khí tượng (MET)

Cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo dịch vụ Khí tượng cho ngành hàng không trong vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh là Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam.

Phòng Quản lý hoạt động bay
119 Phố Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 38 720 199, (84-4) 38 271 513 máy lẻ: 4252
Fax: (84-4) 38 732 762
AFS: VVVVYCYX, VVVVYAAN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Dịch vụ Khí tượng được cung cấp phù hợp với các quy định nêu trong tài liệu sau đây của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO):

  • Phụ ước 3 - Dịch vụ Khí tượng cho nền không vận quốc tế;
  • Tài liệu 7030 - Các phương thức bổ sung khu vực, phần Trung Đông/Châu Á, chương 12 - Khí tượng;
  • Tài liệu 8896 - Tài liệu hướng dẫn về dịch vụ Khí tượng hàng không;
  • Tài liệu 9377 - Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các dịch vụ Không lưu, Thông báo tin tức và Khí tượng hàng không;
  • Tài liệu hướng dẫn SIGMET khu vực Châu Á Thái Bình Dương.