Giới thiệu chung về Phòng AIP

Phòng AIP, tiền thân là Phòng AIP và Bản đồ hàng không, được thành lập từ ngày 20/5/2009 theo Quyết định số 1480/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

Ngày 24/10/2011, Phòng AIP được chính thức thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 14/10/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Phòng AIP và Bản đồ hàng không.

Phòng AIP chịu trách nhiệm thu thập, kiểm tra, xử lý tin tức; biên soạn phần chữ; in ấn, phát hành các ấn phẩm thông báo tin tức hàng không (dạng xuất bản cứng và điện tử) gồm: AIP, Tập tu chỉnh AIP, Tập bổ sung AIP, Thông tri hàng không, và Bản tóm tắt nội dung các NOTAM còn hiệu lực. Các sản phẩm này đều được biên soạn trực tiếp trên Hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động và được đăng tải trên ứng dụng Documentation Service.

Bên cạnh đó, Phòng cũng lưu trữ, cập nhật các tài liệu nghiệp vụ về dịch vụ thông báo tin tức hàng không, nghiên cứu nội dung của các ấn phẩm thông báo tin tức hàng không trong nước và nước ngoài để lựa chọn những ấn phẩm liên quan gửi cho các cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động bay.

Đồng thời, Phòng AIP cũng tham gia quản lý, hướng dẫn khai thác, trợ giúp tác nghiệp chuyên môn đối với tất cả các đầu cuối khai thác Hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động; biên soạn các quy trình, tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở; ký kết các văn bản thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không với các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu và các cơ quan trong và ngoài nước; xây dựng định mức giá, đơn giá các sản phẩm thông báo tin tức hàng không và các khoản thu từ dịch vụ cung cấp thông báo tin tức hàng không.

Ngoài ra, Phòng cũng chịu trách nhiệm trao đổi mua bán và cập nhật các tài liệu ICAO, AIP của nước ngoài.

Phng_AIP_1426_x_1069

Tổng số cán bộ, nhân viên phòng AIP (tính đến hết tháng 6/2016) là 12 người.Với đội ngũ nhân viên trẻ, đầy nhiệt huyết, ham học hỏi cùng sự chỉ đạo của đội ngũ lãnh đạo phòng có nhiều kinh nghiệm, tận tụy với công việc, Phòng AIP đã được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc năm 2012; 2013, Bằng khen Bộ GTVT năm 2014, 2015, 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành GTVT và 05 cá nhân được tặng Giấy khen cấp Tổng công ty năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Ban biên tập