Giới thiệu chung về Phòng Bản đồ - Phương thức bay

Phòng Bản đồ - Phương thức bay, tiền thân là Phòng AIP và Bản đồ hàng không, được thành lập từ ngày 01/12/2011 theo Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 02/08/2011 về việc thành lập Phòng Bản đồ và Phương thức bay thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Phòng Bản đồ - Phương thức bay là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trung tâm về lĩnh vực bản đồ, sơ đồ hàng không dân dụng và lĩnh vực phương thức bay; chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, trao đổi, quản lý các sản phẩm bản đồ, sơ đồ hàng không dân dụng; tổ chức quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật hàng không điện tử (e-TOD) theo tiêu chuẩn ICAO. Phòng cũng tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện xây dựng dự thảo các phương thức bay hàng không dân dụng, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến lập kế hoạch bay và thiết kế vùng trời. Ngoài ra, Phòng cũng chịu trách nhiệm quản lý khai thác các trang thiết bị, phần mềm tin học, công cụ phục vụ công tác bản đồ và phương thức bay.

map-chart-sms_1426_x_1069

Các loại sơ đồ/bản đồ hàng không và phương thức bay do Phòng cung cấp bao gồm:

 • Sơ đồ sân bay;
 • Bản đồ hàng không tỉ lệ 1:250.000
 • Bản đồ hàng không tỉ lệ 1:500.000
 • Bản đồ hàng không tỉ lệ 1:1.000.000
 • Các loại sơ đồ, bản đồ khác phục vụ cho hoạt động bay.
 • Sơ đồ sân đỗ/vị trí đỗ tàu bay;
 • Sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất;
 • Sơ đồ chướng ngại vật sân bay: loại A, loại B
 • Sơ đồ khu vực tiếp cận;
 • Sơ đồ phương thức khởi hành tiêu chuẩn sử dụng thiết bị (SID);
 • Sơ đồ phương thức đến tiêu chuẩn sử dụng thiết bị (STAR);
 • Sơ đồ độ cao tối thiểu giám sát không lưu;
 • Sơ đồ phương thức tiếp cận sử dụng thiết bị;
 • Sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt;
 • Sơ đồ hệ thống đường hàng không;
Tổng số cán bộ, nhân viên Phòng Bản đồ – Phương thức bay (tính đến tháng 6/2016) là 11 người. Với đội ngũ nhân viên trẻ, đầy nhiệt huyết cùng sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng nhiều kinh nghiệm, Phòng Bản đồ – Phương thức bay đã được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc năm 2012; được trao tặng 02 Giấy khen cấp Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho cá nhân trong năm 2012; 02 giải xuất sắc và 01 giải nhất Văn Nghệ của Công đoàn Trung tâm.
Ban biên tập