Phát động thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

“Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên các mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi khó khăn để đi đến thắng lợi cuối cùng. Chúng ta quyết thực hiện: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc".

(Trích: Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh”)

 

51_Loi_keu_goi

Ảnh minh họa

Cách đây 65 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta còn đang trong thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất. Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Ngày 10/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 -11/6/2013). Ngày 25/02/2013, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 -11/6/2013).

Triển khai công văn số 1068/QLB-TCCB ngày 29/3/2013 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ngày 01/04/2013, Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã ký ban hành văn bản số 165/TTHK về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013).

Theo đó, Trung tâm đề nghị các phòng, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ công tác của phòng, của tổ chức mình, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong năm 2013. Trung tâm cũng yêu cầu các phòng, các tổ chức đoàn thể tích cực tiến hành các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua bằng các hình thức thích hợp, đảm bảo tiết kiệm và thực hiện sơ kết đợt thi đua trước ngày 07/06/2013 phát hiện và khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến.

Đợt thi đua này sẽ nâng cao tinh thần thi đua ái quốc và góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban biên tập