Giới thiệu chung về Phòng NOTAM Quốc tế

Phòng NOTAM Quốc tế, tiền thân là Phòng Không báo thuộc Trung tâm Hiệp đồng Chỉ huy và Điều hành bay, được thành lập từ ngày 20/5/2009 theo Quyết định số 1480/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

Ngày 24/10/2011, Phòng NOTAM Quốc tế được chính thức thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 14/10/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Phòng NOTAM quốc tế chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không liên quan đến công tác NOTAM theo tiêu chuẩn ICAO như: nhận, kiểm tra, xử lý các tin tức phù hợp để phát hành NOTAM đến các phòng NOTAM quốc tế và các nhà khai thác trong và ngoài nước; đảm bảo dữ liệu NOTAM toàn cầu đầy đủ, chính xác cung cấp kịp thời cho phòng Thông báo tin tức hàng không tại các Cảng hàng không, sân bay của Việt Nam làm bản PIB, cho các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, thông tin, dẫn đường, giám sát, khí tượng, tìm kiếm cứu nạn và cho các nhà khai thác theo thỏa thuận; lưu trữ tài liệu Thông báo tin tức hàng không theo quy định; soạn thảo và phát hành Bản danh mục NOTAM còn hiệu lực hàng tháng

Bên cạnh đó, Phòng cũng tiếp nhận tin tức về hoạt động quân sự có khả năng gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không dân dụng từ các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và báo cáo cấp có thẩm quyền; tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở; ký kết các văn bản thỏa thuận về việc cung cấp thông tin hàng không liên quan đến hoạt động bay với các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, dẫn đường, giám sát, thông tin, khí tượng, tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan trong và ngoài nước.

Việc soạn thảo và phát hành NOTAM đều được biên soạn trên hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động, cơ sở dữ liệu NOTAM đảm bảo luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác.
notam_1426_x_1069

Tổng số cán bộ, nhân viên phòng NOTAM quốc tế (tính đến tháng 6/2016) là 16 người. Phòng NOTAM quốc tế đã được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc năm 2011; 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011, 01 cá nhân được tặng Giấy khen cấp Tổng công ty năm 2012.

Ban biên tập