Giới thiệu chung về Phòng Tài chính

 

Phòng Tài chính được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-HĐTV ngày 22/09/2010 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK).

Phòng Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trung tâm trong công tác quản lý tài chính, kế toán vốn và tài sản của Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức của Phòng hiện gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 09 nhân viên.

tai-chinh_1426_x_1069

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Phòng Tài chính luôn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chính trị đề ra, dành được nhiều kết quả góp phần vào thành công chung của đơn vị. Với những thành tích đã đạt được, tập thể Phòng Tài chính đã được nhận Giấy khen Tổng công ty năm 2011-2014; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011” và 03 cá nhân được tặng Giấy khen cấp Tổng công ty năm 2010-2015

Ban biên tập