Giới thiệu chung về Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động

Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động (TCCB-LĐ) có tiền thân là Phòng Hành chính - Nghiệp vụ được thành lập từ ngày 20/5/2009 theo Quyết định số 1480/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) thuộc Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

Ngày 01/09/2011, Phòng TCCB-LĐ được chính thức thành lập theo Quyết định số 416/QĐ-HĐTV ngày 02/8/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Phòng Hành chính - Nghiệp vụ.

Phòng TCCB-LĐ là cơ quan tham mưu, giúp việc và thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm TBTTHK giao về công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, đào tạo - huấn luyện, lao động – tiền lương, bảo hiểm – bảo hộ của Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức của Phòng hiện gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 02 Tổ tham mưu giúp việc: Tổ Nhân sự - Huấn luyện và Tổ Tiền lương. Tính đến 1/1/2014, tổng số cán bộ, nhân viên Phòng TCCB-LĐ là 10 người.

tccb_1426_x_1069

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Phòng TCCB - LĐ luôn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chính trị đề ra, đạt được nhiều kết quả góp phần vào thành công chung của đơn vị. Với những thành tích đã đạt được, tập thể Phòng TCCB-LĐ đã được nhận Giấy khen Tổng công ty năm 2011, 2012; được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến năm 2011, 2012; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011” và 02 cá nhân được tặng Giấy khen cấp Tổng công ty năm 2011, 2012.

Ban biên tập