Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

Ngày 19/3/2013 tại Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2013.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Hữu Gia – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đồng chí Trần Mạnh Hùng – Trưởng Ban TCCB-LĐ, đồng chí Nguyễn Đình Điềm - Đại diện Thường vụ Công đoàn Tổng công ty cùng 66 đại biểu đại diện cho 121 cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lần lượt được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013; Báo cáo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNLĐ; Báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn Trung tâm năm 2012 và tổng hợp kết quả Hội nghị NLĐ cấp phòng trong Trung tâm và Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2012 do đại diện Lãnh đạo Trung tâm, đại diện phòng TCCB-LĐ, đại diện BCH Công đoàn Trung tâm và đại diện Tổ trưởng Tổ Thanh tra nhân dân trình bày.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Gia – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thay mặt cho lãnh đạo Tổng công ty biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà Trung tâm TBTTHK đã đạt được trong năm 2012. Tuy nhiên, đồng chí cũng quán triệt năm 2013 là năm Tổng công ty đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Tổng công ty hiện đang quyết liệt thực hiện đề án tái cơ cấu cùng với sự thay đổi của hàng loạt các quy chế nội bộ. Vì vậy lãnh đạo Tổng công ty mong muốn người lao động cùng thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, thử thách mà Tổng công ty đang phải trải qua, từ đó có những đóng góp và chung tay từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu để xây dựng giải pháp, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đồng thời chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có tri thức, trình độ văn hóa, chất lượng cao, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ AIS sang AIM.

 

Hoi_nghi_NL_2013

PTGĐ Đoàn Hữu Gia phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đoàn chủ tịch và Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Lê Quốc Khánh đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Phó Tổng Giám đốc, cán bộ - công nhân viên Trung tâm quyết tâm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2013 đã được Tổng công ty giao. Đồng chí cũng kêu gọi: “Toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và của Tổng công ty”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe 07 báo cáo tham luận của đại diện các Phòng trong Trung tâm. Các tham luận đều bày tỏ sự nhất trí với các báo cáo đã được trình bày trước Hội nghị. Bên cạnh đó các ý kiến cũng tập trung vào các vấn đề như các giải pháp: nâng cao chất lượng dịch vụ AIS, nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện, cải thiện môi trường cơ sở vật chất nơi làm việc, nâng cao ý thức thực hiện Quy chế Văn hóa doanh nghiệp… Đây thực sự là các vấn đề được đa số cán bộ, công nhân viên quan tâm.

 

Hoi_nghi_NL_2013-2

Hội nghị người lao động Trung tâm TBTTHK năm 2013

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị đại biểu NLĐ Trung tâm TBTTHK năm 2013 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị và danh sách 10 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị NLĐ cấp Tổng công ty. Hội nghị NLĐ của Trung tâm đã thể hiện rõ ý chí, tinh thần đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2013.

Nguồn: vatm.vn, congdoan.vatm.vn