Công bố việc sửa đổi và thiết lập các phương thức bay liên quan đến sân bay quốc tế Nội Bài

Sau khi được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt vào ngày 21/02/2013, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã phát hành Tập bổ sung AIP Việt Nam A02 năm 2013 theo chu kỳ AIRAC (AIRAC AIP SUP A02/13).

SUP_Thuong

AIRAC AIP SUP A02/13 nhằm thông báo việc điều chỉnh các phương thức bay đường CHC 11L/R phục vụ cho việc thi công nhà ga T2 của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Ấn phẩm này sẽ có hiệu lực từ 0001 giờ UTC ngày 02 tháng 05 năm 2013.

Các nội dung được sửa đổi bao gồm:

  • Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11L: NDB;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11L: ILS x;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11L: ILS y;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11L: ILS z;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11L: VOR y;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11L: VOR z;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11R: ILS y;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 11R: ILS z;

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ còn hiệu lực cho đến khi việc xây dựng nhà ga T2 của Cảng HKQT Nội Bài hoàn thành và sẽ được thông báo theo quy định. Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này cũng sẽ thay thế cho Tập bổ sung AIP A11/12 ngày 01/10/2012.

Ban biên tập