Công bố việc sửa đổi và thiết lập các phương thức bay liên quan đến sân bay quốc tế Đà Nẵng

Sau khi được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt vào ngày 21/02/2013, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã phát hành Tập bổ sung AIP Việt Nam A01 năm 2013 theo chu kỳ AIRAC (AIRAC AIP SUP A01/13).

SUP_Thuong

AIRAC AIP SUP A01/13 công bố việc sửa đổi và thiết lập các phương thức bay liên quan đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ấn phẩm này sẽ có hiệu lực từ 0001 giờ UTC ngày 04 tháng 04 năm 2013.

Các sơ đồ phương thức bay được sửa đổi bao gồm:
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 35R: ILS z;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 35R: ILS y.

Ngoài ra, AIRAC AIP SUP này cũng công bố các thông tin mới liên quan đến:

  • Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 35R: ILS x;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 35L: LOC z;
  • Sơ đồ phương thức tiếp cận tiêu chuẩn sử dụng thiết bị – ICAO - Đường CHC 35L: LOC y.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ còn hiệu lực cho đến khi các thông tin được đưa vào AIP Việt Nam.

Ban biên tập

AIS Vietnam