Banner
Banner
Banner
Banner

Publication Subscription

Currently, Viet Nam AIS publications include:

  • Viet Nam AIP and related AIS publications, customers may consult Charges here;

To order AIS publications of Viet Nam on the yearly basis (from 1st of January to 31st of December), the following procedure should be referred:

Step 1:  Request to order AIS publications 

Customers wishing to order the AIS publications can contact via email, phone, fax or contact directly to:

AIP Divsion - Viet Nam Aeronautical Information Centre
Step 2: Fill in the "Order Form"

Customers fill in all information required in Order Form issued by the AIP Division.

Customers can: 

  • Download "Order Form for AIP" here.

Step 3: Proceed payment as Debit Note 

Within one week after receipt of the Order Form, a Debit Note indicating the amount due will be faxed or e-mailed to customers by the AIP Division. Customers may consult Debit Note form:

  • Applied to customers doing business outside the territory of Viet Nam, here
  • Applied to customers doing business inside the territory of Viet Nam, here

Step 4: Receive "Invoice" and AIS publications as ordered 

After receipt of total amount of payment, the ordered publications paper format and the original Invoice will be dispatched to the delivery address as entered in the Order Form and an account to access our website will be activated and sent to the customer via e-mail (the scanned Invoice will also be e-mailed to the customer to inform the payment completion in advance).

Important note: The customer's order shall be valid on yearly basis only (from 1st of January to 31st of December).Therefore, by the end of yearly November, the AIP Division shall send all current customer the "Order Form" via e-mail. In case the customer wish to continue order for AIP publications next year, please fill all information as required in Order Form and e-mail or fax or airmail to the AIP Division no later than 31st of December and proceed the payment as ordered to keep receiving updated publication for next year.Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Bước 1:

Yêu cầu đặt mua ấn phẩm

Khách hàng có nhu cầu đặt mua ấn phẩm có thể liên hệ qua email, điện thoại, fax hoặc liên hệ trực tiếp:

Phòng AIP - Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Số 5/200 Đường Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 38 728 521 hoặc (84-4) 38 271 513/14 số máy lẻ: 4416, 4653

Fax: (84-4) 38 725 687

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

AFTN: VVVVYOYP

Bước 2:

Điền thông tin vào “Mẫu đặt mua ấn phẩm”

Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong “Mẫu đặt mua ấn phẩm” do Phòng AIP chuyển.

Khách hàng có thể tải trực tiếp “Mẫu đặt mua ấn phẩm” tại đây.

Bước 3:

Thực hiện thanh toán theo “Giấy báo nợ”

Dựa vào thông tin trong “Mẫu đặt mua ấn phẩm” của khách hàng, Phòng AIP sẽ gửi “Giấy báo nợ” cho khách hàng qua email và/hoặc fax.

Khách hàng có thể tham khảo các nội dung trong “Giấy báo nợ”:

- Đối với khách hàng kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam, xem tại đây.

- Đối với khách hàng kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, xem tại đây.

Bước 4:

Nhận “Hóa đơn xác nhận đã thanh toán” và ấn phẩm theo đặt hàng

Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán theo “Giấy báo nợ”, Phòng AIP sẽ gửi bản scan “Hóa đơn xác nhận đã thanh toán” qua e-mail và thực hiện gửi bản gốc Hóa đơn, ấn phẩm theo đặt hàng cho khách hàng theo đường bưu điện.