Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

 

TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG

Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024 3 8728778 - Fax: 024 3 8725687

PHÒNG AIP
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728521
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYOYP
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG BẢN ĐỒ - PHƯƠNG THỨC BAY
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38729581
Fax: 024. 38725687
AFTN: VVVVYOYM
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG NOTAM QUỐC TẾ 
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720619
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYNYX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG BẢO ĐẢM KỸ THUẬT
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720813
Fax: 024. 38720813
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRUNG TÂM ARO/AIS NỘI BÀI
Địa chỉ: Tầng 1, đầu Đông nhà ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài
Điện thoại: 024.35.844.161
Fax: 024. 35.844.306
AFTN: VVNBZPZX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

TRUNG TÂM ARO/AIS ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà ga quốc tế T2  Cảng HKQT Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3614341
Fax: 0236. 3655020;
AFTN: VVDNZPZX
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRUNG TÂM ARO/AIS CAM RANH
Địa chỉ: Nhà ga Cảng HKQT Cam Ranh
Điện thoại: 0258.3989912
Fax: 0258.3989912
AFTN: VVCRZPZX
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRUNG TÂM ARO/AIS TÂN SƠN NHẤT
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà ga Quốc nội đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất
Điện thoại: Bộ phận AIS TSN 028. 39484334; Bộ phận ARO TSN: 028.38440532/ 028.38485383
Fax: AIS TSN 028. 39484334; ARO TSN: 028.38422143
AFTN: Bộ phận AIS TSN: VVTSYOYX; Bộ phận ARO TSN: VVTSZPZX
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;  aroaistsn@ vnaic.vn/ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VĂN PHÒNG 
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720848
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38720523
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728780
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38722271
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG NGHIỆP VỤ
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 38720190
Fax: 024 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.