Danh hiệu - Thành tích

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không vinh dự các cấp bộ, ngành, Tổng công ty khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể:

I. Tập thể Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

1. Danh hiệu, hình thức khen thưởng của Nhà nước.

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2018).

2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ GTVT.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải (các năm 2011, 2013, 2014, 2017).

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải (các năm 2012, 2014; năm 2015-2016).

3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Tổng công ty.

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

- Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên (các năm 2015, 2017, 2020).

- Giấy khen của Tổng Giám đốc (các năm 2009, 2011, 2016, 2017, 2023).

II. Cá nhân

1. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 01 cá nhân

2. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: 06 cá nhân

3. Chiến sĩ ngành Giao thông vận tải: 05 cá nhân

 

1. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015 theo Quyết định số 402/QĐ-TLĐ ngày 24/02/2016

2. Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

3. Cờ chuyên đề 4 xin, 4 luôn giai đoạn 2014 - 2016 của Công đoàn GTVT VN; Cờ Giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2017 của Công đoàn GTVT Việt Nam; Cờ chuyên đề Văn hóa thể thao năm 2021

4. Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2010, 2011, 2018, 2021

 

Khen thưởng tập thể Đảng bộ Trung tâm

Khen trong sạch vững mạnh các năm: Từ 2011-2017, 2020, 2023

- Khen “TSVM” 5 năm liền:  Năm 2012: (2008-2012; GK-ĐUK); năm 2014 (2010-2014; Tặng Cờ của TW); năm 2017 (2013-2017; GK BGTVT).

Năm 2013: Khen 2 năm thực hiện CT 03-CT/TW (GK-ĐUTCT)

Năm 2021: Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (giai đoạn 2016-2021)  Số 230-QĐ/ĐUK, ngày 15/4/2021

 

Khen thưởng cá nhân

- Đảng viên “HTXSNV 3 năm”: năm 2012: 03 lượt đảng viên

- Đảng viên “HTXSNV 5 năm”: năm  2014: 01 lượt đảng viên (ĐUBGT); năm 2015: 01 lượt đảng viên (bằng khen Đảng ủy Khối các CQTW); năm 2019: 01 lượt đảng viên (ĐUBGT); năm 2021: 01 lượt đảng viên (ĐUBGT).