Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1480/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2009 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam. Nhân sự ban đầu của Trung tâm thuộc Ban quản lý dự án “Tự động hóa dịch vụ Thông báo tin tức hàng không” (AIS), Ban Không báo thuộc Trung tâm Hiệp đồng - Điều hành bay và Tổ Không báo tại sân - sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Không lưu - Công ty Quản lý bay miền Nam. Sau khi thành lập, Trung tâm cũng được tăng cường, bổ sung lực lượng cán bộ, chuyên viên từ Ban Không lưu thuộc Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam và các lực lượng lao động khác.

Ngày 22/09/2010 theo Quyết định số 48/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc, là chi nhánh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ngày 21/04/2017 về phê duyệt Đề án “Phát triển Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đến năm 2020, định hướng 2030”, theo đó các bộ phận Thủ tục bay-Tin tức hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và bộ phận Thủ tục bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được chuyển giao từ 3 Công ty Quản lý bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam về trực thuộc Trung tâm.

Từ ngày 01/07/2017 chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm là:

  • Cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không và dịch vụ thủ tục bay theo đúng tiêu chuẩn ICAO và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
  • Tham mưu cho Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc về công tác Thông báo tin tức hàng không và thiết kế phương thức bay;
  • Quản lý, khai thác và tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho các cơ sở cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không được giao;
  • Xây dựng, thiết kế vùng trời, đường hàng không, phương thức bay theo đúng tiêu chuẩn ICAO và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và tổ chức quản lý, khai thác các cơ sở dữ liệu liên quan;
  • Cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không và thủ tục bay tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Cam Ranh;
  • Ký kết các văn bản thỏa thuận về việc cung cấp, trao đổi thông tin hàng không liên quan đến hoạt động bay với các doanh nghiệp khai thác hàng không; các phòng NOTAM Quốc tế; các hãng Hàng không trong nước và quốc tế; các Cảng hàng không sân bay và các nước có trao đổi ấn phẩm hàng không; các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, thông tin, dẫn đường, giám sát, khí tượng, tìm kiếm cứu nạn và các cơ sở khác có liên quan trong nước và quốc tế;
  • Xây dựng các quy trình và tài liệu nghiệp vụ thông báo tin tức hàng không và tài liệu hướng dẫn khai thác của các cơ sở cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không;
  • Tổ chức đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động trong Trung tâm;
  • Thực hiện việc sản xuất, thiết kế, xây dựng, xuất nhập khẩu, mua bán, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến tin tức hàng không, bản đồ, sơ đồ hàng không, cơ sở dữ liệu hàng không.
  • Quản lý, cập nhật tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử hàng không (eTOD) theo tiêu chuẩn ICAO.

Cùng với Dịch vụ Không lưu (ATS), Dịch vụ Thông tin, Dẫn đường, Giám sát (CNS), Dịch vụ Khí tượng hàng không (MET), Dịch vụ Tìm kiếm cứu nạn (SAR); Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS) là một trong năm dịch vụ bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cung cấp để đảm bảo luồng dữ liệu/tin tức cần thiết cho hoạt động bay.

Các sản phẩm truyền thống của dịch vụ Thông báo tin tức hàng không bao gồm: Tập thông báo tin tức hàng không (AIP), Tập tu chỉnh AIP (AMDT); Tập bổ sung AIP (SUP); Thông tri hàng không (AIC); Điện văn thông báo hàng không (NOTAM); Bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB); Bản danh mục NOTAM còn hiệu lực (Checklist of valid NOTAM); Bản tóm tắt nội dung NOTAM còn hiệu lực (List of valid NOTAM); các tài liệu hướng dẫn, các sơ đồ và các bản đồ hàng không liên quan đến hoạt động bay.

Các sản phẩm của dịch vụ Thủ tục bay là phát hành các Kế hoạch bay không lưu, các điện văn liên quan đến Kế hoạch bay như các điện văn hạ cánh, cất cánh, điện văn trì hoãn, hủy bỏ, bổ sung chuyến bay....

Tính đến 01/6/2019, Trung tâm có 197 cán bộ, công nhân viên. Trụ sở chính của Trung tâm: số 5, ngõ 200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Tòa nhà B - Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam).

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Ban Giám đốc và 14 Phòng, Trung tâm chuyên môn và tham mưu giúp việc:

 

Hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động (Hệ thống AIS) đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác chính thức ngày 15/01/2013. Hệ thống AIS là một hệ thống mới hiện đại, trợ giúp thực hiện tác nghiệp, quản lý dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của dịch vụ thông báo tin tức hàng không; tạo tiền đề để thực hiện lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) theo yêu cầu của ICAO và xu hướng phát triển chung của thế giới.

Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng song song với hệ thống quản lý an toàn trong Trung tâm cũng được Lãnh đạo Trung tâm quan tâm và định hướng triển khai ngay từ những này đầu thành lập.

Đến tháng 01/2016, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không vinh dự được đón nhận Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) và thiết kế phương thức bay phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Công ty TNHH chứng nhận DAS Việt Nam công nhận.

Việc triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng đã góp phần đảm bảo chất lượng tin tức/dữ liệu hàng không trong chuỗi dữ liệu; đáp ứng các yêu cầu chất lượng tin tức/dữ liệu hàng không về độ chính xác, độ phân giải và tính toàn vẹn, về truy nguyên dữ liệu, về thời gian có hiệu lực để thực hiện trao đổi tin tức/dữ liệu hàng không theo lộ trình chuyển đổi từ dịch vụ TBTTHK (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) của ICAO và lộ trình Nâng cấp Khối hệ thống hàng không (ASBU).

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã có những thay đổi đáng kể trên nhiều lĩnh vực: từ cơ cấu tổ chức, nhân lực, cán bộ lãnh đạo đến hệ thống thiết bị đảm bảo dịch vụ. Dù lực lượng cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đa số còn trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Trung tâm đã đảm bảo tốt công tác Thông báo tin tức hàng không, xây dựng phương thức bay và thủ tục bay, xây dựng các quy trình và tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành; đảm bảo tốt công tác kỹ thật cho hệ thống AIS được lắp đặt thiết bị trên khắp cả nước; tổ chức ký kết các văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không – Kế hoạch bay với các sân bay trong Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay; thực hiện trao đổi ấn phẩm với các quốc gia thành viên của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); cung cấp dịch vụ thủ tục bay cho các Hãng hàng không trong nước và quốc tế đi đến các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Tân Sơn Nhất được thuận tiện, hiệu quả.

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không vinh dự là đơn vị trẻ nhất Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được cùng tham gia và góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong việc đảm bảo các hoạt động bay “An toàn - Điều hòa - Hiệu quả”.

Ban biên tập