Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập vào ngày 20/5/2009 theo Quyết định số 1480/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là đảm bảo cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không trên phạm vi cả nước.

Nhân sự ban đầu của Trung tâm thuộc Ban quản lý dự án “Tự động hóa dịch vụ Thông báo tin tức hàng không” (AIS), Ban Không báo thuộc Trung tâm Hiệp đồng - Điều hành bay và Tổ Không báo tại sân - sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Không lưu - Công ty Quản lý bay miền Nam.

Sau khi thành lập, Trung tâm được tăng cường, bổ sung lực lượng cán bộ, chuyên viên từ Ban Không lưu thuộc Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam và các lực lượng lao động khác.

Cơ cấu tổ chức ban đầu của Trung tâm gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và 05 phòng chuyên môn, tham mưu giúp việc (Phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Phòng Bảo đảm kỹ thuật, Phòng AIP và Bản đồ hàng không, Phòng NOTAM quốc tế và Phòng Thông báo tin tức hàng không Tân Sơn Nhất).

Ngày 22/9/2010 theo Quyết định số 48/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc, là chi nhánh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Trong những năm từ 2010 đến năm 2015, mô hình tổ chức của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không dần dần được hoàn thiện với việc thành lập các Phòng: Tài chính, Tổ chức cán bộ - Lao động, AIP, Bản đồ - Phương thức bay, Tổ An toàn (tiền thân của Phòng An toàn - Chất lượng), Văn phòng và Kế hoạch.

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ngày 21/4/2017 về phê duyệt Đề án Phát triển Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đến năm 2020, định hướng 2030, theo đó các bộ phận Thủ tục bay - Tin tức hàng không tại các sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và bộ phận Thủ tục bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được chuyển giao từ các Công ty Quản lý bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam về trực thuộc Trung tâm.

Kể từ ngày 01/7/2017, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không được bổ sung nhiệm vụ Thủ tục bay tại 4 sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc mở rộng và phát triển của Trung tâm cả về cơ cấu tổ chức, nhân lực và dịch vụ đảm bảo cung cấp.

Đến ngày 20/4/2018, các tổ, đội Thủ tục bay - Tin tức hàng không Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh đồng thời được nâng cấp thành các Trung tâm ARO/AIS.

Phòng Nghiệp vụ cũng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2018; là cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc quản lý, tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện hoạt động liên quan đến chuyên môn Thông báo tin tức hàng không, thủ tục bay, sơ đồ/bản đồ hàng không, phương thức bay và bảo đảm kỹ thuật phục vụ chuyên môn.

Tiếp nối việc triển khai thực hiện Đề án phát triển Trung tâm, ngày 01/01/2024, Trung tâm Cơ sở dữ liệu hàng không được thành lập với nhiệm vụ chính là xây dựng, xử lý, tổ chức quản lý, trao đổi dữ liệu hàng không với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tiếp đó, kể từ ngày 18/4/2024, nhiệm vụ Thủ tục bay được chuyển từ các Công ty Quản lý bay khu vực về Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đảm nhiệm cung cấp. Trước đó từ năm 2021, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã nhận chuyển giao dịch vụ AIS cũng từ các Công ty Quản lý bay khu vực.

Ngày 22/4/2024, Đội ARO Phú Quốc được thành lập trực thuộc Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất để đảm bảo nhiệm vụ cung cấp dịch vụ ARO tại Cảng HKQT Phú Quốc - nơi có mật độ hoạt động bay cao, phức tạp, vị trí địa lý đặc thù.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Ban Giám đốc và 15 Phòng, Trung tâm chuyên môn và tham mưu giúp việc:

 

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, ngoài việc chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ dịch vụ AIS trên phạm vi cả nước, đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng, thiết kế vùng trời, đường hàng không, phương thức bay, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không hiện đảm nhiệm thêm nhiệm vụ Thủ tục bay cho tất cả 22 cảng hàng không, sân bay của Việt Nam.

Từ một đơn vị với 05 phòng tại thời điểm thành lập, đến nay Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã có 10 phòng và 05 Trung tâm trực thuộc.

Lực lượng lao động của Trung tâm không ngừng được bổ sung và nâng cao về chất lượng. Đến thời điểm hiện tại (tháng 5/2024), Trung tâm Thông báo tin tức hàng không có 230 cán bộ, nhân viên, trong đó 18 người có trình độ Thạc sỹ, 153 người có trình độ Đại học.

Trụ sở chính của Trung tâm được đặt tại địa chỉ số 5, ngõ 200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (tòa nhà B - Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam).

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã có những thay đổi đáng kể trên nhiều lĩnh vực từ cơ cấu tổ chức, nhân lực, cán bộ lãnh đạo đến hệ thống thiết bị đảm bảo dịch vụ.

Trung tâm luôn nỗ lực đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đó là cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, dịch vụ thủ tục bay cho các chuyến bay đầy đủ, kịp thời, chính xác; đảm bảo tốt công tác chuyên môn về sơ đồ/bản đồ hàng không, phương thức bay; xây dựng các quy trình và tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành; đảm bảo tốt công tác kỹ thuật cho hệ thống AIS/AIM được lắp đặt thiết bị đầu cuối trên khắp cả nước; tổ chức ký kết các văn bản thỏa thuận, văn bản phối hợp đảm bảo cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không với các cảng hàng không, sân bay trong Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay; thực hiện trao đổi ấn phẩm với các quốc gia thành viên của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tự hào khi được cùng tham gia và góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong việc đảm bảo các hoạt động bay “An toàn - Điều hòa - Hiệu quả”.

Ban biên tập