Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Điều chỉnh địa chỉ nhận điện văn kế hoạch bay

 

Điều chỉnh địa chỉ nhận điện văn kế hoạch bay


Từ 00h00 (giờ quốc tế) ngày 8/10/2020, Việt Nam:

     - Thay đổi chỉ địa danh của Vùng thông báo bay Hà Nội (từ VVVV thành VVHN) và Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (từ VVTS thành VVHM),

     - Điều chỉnh địa chỉ nhận điện văn kế hoạch bay: Tham chiếu AIP Việt Nam, mục ENR 1.11. Chi tiết xem tại đây.

     - Cập nhật danh mục các địa chỉ AFTN/AMHS ngành hàng không Việt Nam: Tham chiếu AIC A04/20. Chi tiết xem tại đây.