Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức hàng không giữa ACV và VATM

Ngày 02/12/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK) với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của hai Tổng công ty và các ban tham mưu, đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Biên bản làm việc thống nhất nội dung sửa đổi, ký kết Văn bản hiệp đồng giữa VATM và ACV ngày 07/11/2019 tại Thành phố Đồng Hới và trao đổi các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Văn bản hiệp đồng năm 2020.

02

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hùng (ACV) và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long (VATM) đánh giá cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ TBTTHK của các cơ quan, đơn vị giữa hai Tổng công ty.

Sau khi nghe các đơn vị thảo luận, đưa đề xuất, kiến nghị; lãnh đạo hai Tổng công ty thống nhất sẽ tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức công tác huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm về khai thác Điện văn thông báo hàng không (NOTAM); chất lượng dữ liệu liên quan đến Cảng hàng không, sân bay theo quy định của ICAO và Việt Nam.

01

Ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức hàng không giữa ACV và VATM

Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ TBTTHK giữa ACV và VATM được tổ chức định kỳ hàng năm từ năm 2016 đã tạo nền tảng vững chắc để giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc hai Tổng công ty thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng; cung cấp dịch vụ TBTTHK đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người khai thác.

Nguồn: vatm.vn