Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Giới thiệu về Hệ thống Quản lý chất lượng

Tháng 1/2016, Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) đã được áp dụng tại Trung tâm TBTTHK cho 02 lĩnh vực: Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không và Thiết kế phương thức bay theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

32440415_1916257175053944_1772498398507696128_n

Tháng 7/2017, Trung tâm nhận sáp nhập thêm các Cơ sở Thủ tục bay - Thông báo tin tức hàng không tại 04 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh. Dịch vụ Thủ tục bay tại các cơ sở này cung cấp cũng cần được áp dụng Hệ thống QLCL. Cùng với yêu cầu cập nhật, cải tiến liên tục của Hệ thống QLCL đã có của Trung tâm, tháng 2/2018, Hệ thống QLCL của Trung tâm được áp dụng trên phạm vi rộng hơn cho 3 lĩnh vực: Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, Thủ tục bay và Thiết kế phương thức bay với tiêu chuẩn cao hơn ISO 9001:2015.

nh-2_giaychungnhanqms-2018_Page_1

Tháng 12/12/2018, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã cấp giấy chứng nhận Hệ thống QLCL của Trung tâm TBTTHK phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015). Phạm vi được chứng nhận: Cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, Thủ tục bay và Thiết kế phương thức bay; có hiệu lực từ ngày 12/12/2018 đến ngày 11/12/2021

Anh_HTQLCL_410_x_600

Cùng với sự phát triển của Trung tâm và yêu cầu cập nhật, cải tiến liên tục của Hệ thống QLCL nhằm phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong dây chuyền cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, cuối năm 2021, Trung tâm TBTTHK đã lựa chọn Công ty TNHH BSI Việt Nam là đối tác đánh giá bên ngoài cho đợt đánh giá tái chứng nhận HTQLCL. Dựa trên kết quả đánh giá, ngày 12/01/2022, Trung tâm TBTTHK đã được Công ty TNHH BSI Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phạm vi được chứng nhận gồm: Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, Dịch vụ thủ tục bay và thiết kế phương thức, có hiệu lực từ ngày 12/01/2022 đến ngày 11/12/2024
ll
Giy_chng_nhn_thng_1-2022

Việc triển khai áp dụng Hệ thống QLCL tại Trung tâm đã góp phần đảm bảo chất lượng tin tức/dữ liệu hàng không trong chuỗi dữ liệu; đáp ứng các yêu cầu chất lượng tin tức/dữ liệu hàng không về độ chính xác, độ phân giải, tính toàn vẹn, và khả năng truy nguyên của dữ liệu.

Ban biên tập