Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thông tư quy định về Bản đồ, sơ đồ hàng không

Thông tư số 51/2012/TT-BGTV của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20/12/2012 về việc thiết lập các quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không và việc quản lý, sử dụng sơ đồ, bản đồ hàng không liên quan đến bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Theo Thông tư, bản đồ, sơ đồ hàng không bao gồm các thông tin liên quan đến chức năng của bản đồ, sơ đồ; các thông tin phù hợp với từng giai đoạn của chuyến bay để bảo đảm hoạt động an toàn và nhanh chóng của tàu bay. Việc thiết kế bản đồ, sơ đồ hàng không cần tuân thủ nguyên tắc về yếu tố con người để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng. Bên cạnh đó, việc trình bày các thông tin trong bản đồ, sơ đồ hàng không cần chính xác, có trật tự, rõ ràng và đọc được trong mọi điều kiện hoạt động bình thường.

19_Thong_tu_BD

 

Thông tư gồm 7 chương, 173 điều quy định chi tiết về:

  • Thiết kế, xây dựng bản đồ, sơ đồ hàng không;
  • Sơ đồ chướng ngại vật như sơ đồ chướng ngại vật sân bay - loại A, loại B; sơ đồ địa hình và chướng ngại vật sân bay, phiên bản điện tử - ICAO; sơ đồ địa hình tiếp cận chính xác;
  • Sơ đồ khu vực sân bay như sơ đồ sân bay, sân bay trực thăng; sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất; sơ đồ sân đỗ, vị trí đỗ tàu bay;
  • Sơ đồ phương thức khởi hành tiêu chuẩn sử dụng thiết bị; sơ đồ khu vực tiếp cận; sơ đồ phương thức đến tiêu chuẩn sử dụng thiết bị; sơ đồ phương thức tiếp cận sử dựng thiết bị; sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt; sơ đồ độ cao tối thiểu giám sát không lưu;
  • Bản đồ, sơ đồ dẫn đường như sơ đồ hệ thống đường hàng không; bản đồ hàng không thế giới; bản đồ đánh dấu vệt bay – ICAO; thiết bị biểu thị sơ đồ điện tử - ICAO.

Ngoài ra, trong Thông tư còn có rất nhiều thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực bản đồ, sơ đồ hàng không đã được định nghĩa chi tiết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Nguồn: vatm.vn